Singapur’da çok özel bir bahçe

BİRAZ KÜLTÜR
BİRAZ SANAT

Singapur’da çok özel bir bahçe

Merhaba, bugün sana bir Uzak Doğu ülkesi olan Singapur’da bulunan çok özel bir bahçeyi tanıtacağım.

Singapur’da bulunan özel şehir bahçesi, yeşile verilen önemi göstermek için Singapur hükümeti tarafından 2011 yılında açılmış.

Bahçede iki ana tema varmış. Bunlardan birincisi “Bitkiler ve İnsanlar” iken diğeri “Bitkiler ve Gezegenler” şeklindeymiş. Bitkiler ve İnsanlar teması daha çok bitkilerin Singapur`da yaşayan insanlarla olan ilişkisini ve bitkilerin tarihçesini anlatıyormuş. Bitkiler ve Gezegen teması ise, bitkilerin ekosistem üzerindeki rolünü ve biyoçeşitliliğe katkısını vurguluyormuş.

Bu bahçede “süper ağaçlar” olarak adlandırılan yapay ağaçlar da varmış. Bunlar yükseklikleri 25-50 metre arasında değişen ağaç benzeri çok fonksiyonlu yapılarmış. Bu yapılara süper ağaç denmesinin bir sebebi varmış. Bu yapay ağaçlar bahçe içindeki orkide ve diğer bitki çeşitlerine gerekli gölgelik alanı sağlıyormuş. Ayrıca bitkilerin fotosentez yapabilmeleri için gerekli güneş ışığını ve yağmur suyunu toplayıp bitkilere büyümeleri için gerekli ortamı oluşturuyormuş. Süper ağaçlar ayrıca bahçenin soğutulmasına da katkı sağlıyormuş.

Çok ilginç, öyle değil mi?